Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee henkilöasiakkaiden henkilötietojen käsittelyä ja tällä selosteella annetaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti tietoja sekä rekisteröidylle että valvovalle viranomaiselle (seloste käsittelytoimista). Rekisterinpitäjä LabCello, yksityinen elinkeinoharjoittaja (Y-tunnus 1545037-0). Henkilötietoja käsitellään laboratorioanalyysipalveluiden sekä painonhallinta- ja hyvinvointipalveluiden kartoittamiseksi ja tarjoamiseksi sekä LabCellon toiminnan kehittämiseksi, markkinoimiseksi sekä laskutusta varten. Käsiteltäviä henkilötietoja ovat perustiedot (nimi, hlötunnus, osoite, puhelin, sähköposti, kotikunta), terveystiedot ja hyvinvointiin liittyvät tiedot, testitiedot, ajanvaraustiedot ja laskutustiedot sekä verkkosivujen käyttöön liittyvät tiedot. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde edellyttää tai kun potilas pyytää niiden poistamista. Käsiteltävät tiedot kerätään asiakkaalta tai tämän huoltajalta. Työterveysasiakkaiden osalta tiedot voidaan kerätä työnantajalta erillisen sopimuksen mukaisesti. Tietoja voidaan kerätä myös väestötietojärjestelmästä. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille. Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, asiakas voi peruuttaa suostumuksen olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvovalle viranomaiselle, mikäli tämä katsoo tietosuojalainsäädäntöä rikotun. Henkilötiedot säilytetään lukitussa fyysisessä tilassa tai suojatussa verkkoympäristössä. Tietosuojavastaava: info(at)labcello.fi, puh. 0451036899. LabCello pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.